Publikácie pre pedagógov

A niečo pre dospelých: pedagógov, rodičov a nadšených pisárov

Praktický manuál „Comenia Script® universal“
Príručka k praktickému nácviku písacieho písma Comenia Script® universal, ktorej základným princípom je jednoduchosť a čitateľnosť. Praktický manuál je určený najmä pre učiteľov 1. ročníka ZŠ, rodičov a tiež pre každého, kto chce zlepšiť svoj rukopis. Súčasťou je príloha zostavená z 13 pracovných listov a podložka s liniatúrou. Formát A5, 48 strán (+ 14 listov prílohy). Publikácia je v českom jazyku. > Objednať u českého predajca

Praktický manuál „Comenia Script® universal“

Praktický manuál „Comenia Script® – kaligrafická forma“
Príručka k praktickému nácviku písaného písma „Comenia Script® A“ a „Kaligrafické formy“. Kniha je určená pre nadšených pisárov, ktorí chcú zlepšiť svoj rukopis a rozvinúť ho až do kaligrafickej formy. Súčasťou je príloha pracovných listov k základnej abecede „Comenia Script® A“ pripravená pre pravákov a ľavákov. Obsahuje tiež pracovné listy k nácviku kaligrafickej formy s použitím kaligrafického pera. Formát A5, 60 strán (+ 40 listov prílohy).
Publikáciaje v českom jazyku. > Objednať u českého predajca

Praktický manuál „Comenia Script® – kaligrafická forma“

Rozhovory o písme rukopisnom
Publikácia oživuje tému písaného písma ako základného grafického prejavu človeka. Hlavnou témou je rukopisné písmo a kaligrafia v súčasnej dobe. Ide o prieskum v oblasti rukopisného písma, ktorého cieľom bolo zistiť, akú úlohu má školský písaný vzor v bežnom živote. Publikácia tiež obsahuje rukopisné faksimile už nežijúcich osobností českej typografickej a kaligrafickej tvorby (Vojtěch Preissig, Oldřich Menhart, František Muzika, Oldřich Hlavsa a ďalších).
Publikácia je v českom jazyku. > Objednať

Rozhovory o písme rukopisnom, dvojstrana s Josefom Týfou