Písmo rodičov

Ukážky písma rodičov z pražskej waldorfskej školy. Rodičia vytvárali pre svoje deti čítanku – text s ilustráciami. Ako predlohu pre písanie použili písmo Comenia Script® A, niektorí si vyskúšali aj kaligrafickú formu so zrezaným perom.