3D pomôcky pre 1. ročník

Ohmatajte si tvary písmen Comenia Script® s Hmatovými písmenami

S firmou Didactive sme ich vyvíjali a ladili pomerne dlho, aby boli perfektné v každom detaile. Jedná sa o zostavu všetkých písmen a číslic abecedy Comenia Script® v plastickom 3D prevedení. Prajeme deťom, nech sa im naše Hmatové písmená páčia!

Hmatové písmená Comenia Script® / na doštičke
Jedná sa o súbor všetkých písmen a číslic abecedy Comenia Script®. Doštičky sú biele s výškou 140 mm a šírkou zodpovedajúcou šírke daného písmena. Na každej doštičke je písmeno, ktoré vystupuje cca 2 mm nad povrch doštičky. Je preto ľahké prstom sledovať jednotlivé ťahy, ktoré písmeno tvoria. Na doštičke je modro vyznačená hlavná linka a šípka označujú začiatok a smer prvého ťahu.

Nezabudli sme tiež na ťahy pre ľavákov, ktoré sú znázornené na samostatných doštičkách symbolom ľavej modré ručičky.

Hmatové písmená Comenia Script® / na doštičke

Vhodné pre 1. ročník ZŠ, prípadne aj pre staršie deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami: Uvoľnenie ruky/ prvý nácvik písania / nácvik správneho tvaru a postupu písania písmen / hry s využitím hmatu (napr. poznávanie písmen,…)

Je možné objednať tieto zostavy:
– malé písmená základné
– veľké písmená základné
– malé písmená s diakritikou
– veľké písmená s diakritikou
– číslice
– kompletný súbor všetkých písmen s číslicami

> Objednať


Hmatové písmená Comenia Script® / voľné
Písmená sú veľké 50 mm (súbor malých písmen) respektíve 75 mm (súbor veľkých písmen). Samohlásky sú červené, spoluhlásky čierne. Pri písmenách „i, j“ a pri variantoch s diakritikou je diakritika prichytená k písmenu priehľadnou spojkou.

Hmatové písmená Comenia Script® / voľná

Vhodné pre 1. ročník ZŠ, prípadne aj pre staršie deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami: Uvoľnenie ruky / prvý nácvik písania / nácvik správneho tvaru a postupu písania písmen / hry s využitím hmatu (napr. poznávanie písmen,…)

Je možné objednať tieto zostavy:
– malé a veľké písmená základné
– malé a veľké písmená s diakritikou
– číslice
– kompletný súbor všetkých písmen s číslicami

> Objednať