3D pomůcky pro 1. ročník

Ohmatejte si tvary písmen Comenia Script® s Hmatovými písmeny

S firmou Didactive jsme tato písmena vyvíjeli a ladili poměrně dlouho, aby byla perfektní v každém detailu. Jedná se o sadu všech písmen a číslic abecedy Comenia Script® v plastickém 3D provedení. Přeji dětem, ať se jim naše Hmatová písmena líbí!

Hmatová písmena Comenia Script® / na destičce
Jedná se o sadu všech písmen a číslic abecedy Comenia Script®. Destičky jsou bílé o výšce 140 mm a šířce odpovídající šířce daného písmene. Na každé destičce je písmeno, které vystupuje cca 2 mm nad povrch destičky. Je proto snadné prstem sledovat jednotlivé tahy, které písmeno tvoří. Na destičce je modře vyznačena hlavní linka a šipka určující počátek a směr prvního tahu.

Nezapomněli jsme ani na tahy pro leváky, které jsou znázorněny na samostaných destičkách symbolem levé modré ručičky.

Hmatová písmena Comenia Script® / na destičce

Vhodné pro 1. ročník ZŠ, případně i pro starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami: Uvolnění ruky / první nácvik psaní / nácvik správného tvaru a postupu psaní písmen / hry s využitím hmatu (např. poznávání písmen).

Lze objednat tyto sady:
– malá písmena základní
– velká písmena základní
– malá písmena s diakritikou
– velká písmena s diakritikou
– číslice
– kompletní sada všech písmen s číslicemi

> Objednat


Hmatová písmena Comenia Script® / volná
Písmena jsou velká 50 mm (řada malých písmen) respektive 75 mm (řada velkých písmen). Samohlásky jsou červené, souhlásky černé. U písmen „i“, „j“ a u variant s diakritikou jsou diakritická znaménka přichycena k písmenu průhlednou spojkou.

Hmatová písmena Comenia Script® / volná

Vhodné pro 1. třídu ZŠ, případně i pro starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami: Uvolnění ruky / první nácvik psaní / nácvik správného tvaru a postupu psaní písmen / hry s využitím hmatu (např. poznávání písmen).

Lze objednat tyto sady:
– malá a velká písmena základní
– malá a velká písmena s diakritikou
– číslice
– kompletní sada všech písmen s číslicemi

> Objednat