Pomůcky pro 2. a 3. ročník

Procestujte s písankami Comenia Script® celý svět

Psát už jsme se naučili v 1. ročníku, co kdybychom teď s písmem cestovali po světě? Během procvičování psaní navštívíme mnoho zemí, objevíme zajímavá místa a naučíme se i spoustu cizích slov… Průvodcem nám bude Myšák Plyšák.

Umím psát na cestách 1, 2 / písanka pro 2. ročník
Dva sešity písanky k nácviku písma Comenia Script®. Písanka je pojatá jako cesta kolem světa. S každým písmenem děti navštíví jednu zemi, která se váže k jednomu písmenu. Písanka je tradiční v tom, že si žáci opakují psaní písmen, která již znají z 1. ročníku, fixují si správné tvary, ale i správné poměry abecedy, pravidelný sklon, správné mezery apod. Jedna strana v písance představuje jedno písmeno a jednu zemi.
Na každé straně najdete cvičení na opis a přepis. Doplňkem jsou krátká cvičení, jako např. autodiktát, doplňování správných diakritických znamének, hádanky, různé zajímavosti, atd. Formát A4, 2x 32 stran. > Objednat

Písanka „Umím psát na cestách“

Sešit A5 pro 2. ročník
Sešit s liniaturou písma Comenia Script®. Liniatura se postupně zjednodušuje, linek ubývá. Formát A5, 32 stran. > Objednat

Oranžový sešit“ pro 2. ročník

Záložka s abecedou pro 2. ročník
Zmenšené provedení abecedy na pruhu papíru, které se vejde do každé písanky Comenia Script®. Písmo pro 2. ročník je se sklonem, obsahuje tvarové varianty (4 x 29,7 cm). > Objednat

Záložka s abecedou pro 2. ročník

Ve třetím ročníku nepřestáváme cestovat, tentokrát to bude do historie písma! Během procvičování psaní budeme objevovat různá písma světa, luštit staré nápisy, dozvíme se spoustu nových věcí… Průvodcem nám bude Kaňka Inkoustová.

Putujeme za písmem / písanka pro 3. až 9. ročník
Plnobarevná a bohatě ilustrovaná písanka navazuje na písanku „Umím psát“ a „Umím psát na cestách“. Písanka je určena pro žáky 3. až 9. ročníku a dává nahlédnout do historie písma. Umožňuje putovat v čase od počátků písma až po současnost. Žáci se seznámí s různými formami latinkového písma, ale i s písmem jiných kultur a oblastí. Cílem písanky je vzbudit zájem dětí o písmo, psaní a písemnou komunikaci. Formát A4, 48 stran. > Objednat

Písanka „Putujeme za písmem“