Informace o písmu

Základní informace o písmu Comenia Script® a jeho charakteristika

Comenia Script® je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Cílem projektu Comenia Script® je radost z psaní a bezproblémová čitelná komunikace latinkou na mezinárodní úrovni.

Písmo Comenia Script® zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům. K nácviku písma jsou připraveny různé didaktické materiály a výukové aplikace psaní, které jsou součástí uceleného didaktického systému. Autorkou písma a doprovodných didaktických materiálů Comenia Script® je MgA. Radana Lencová, Ph.D.

Ověřování MŠMT ČR

V letech 2010–12 bylo písmo Comenia Script® pilotně ověřováno Ministerstvem školství ČR na 33 základních školách v celé České republice. Výstup z pilotního projektu najdete v sekci „Vyzkoušejte si“ > Ke stažení.

Česká abeceda psacího písma Comenia Script®

Charakteristika a výhody písma Comenia Script®

  1. Jednoduchá velká abeceda, na rozdíl od složitých barokních tahů současné školní normy, které v praktickém životě téměř nepoužíváme.
  2. Písmo má volitelný sklon. Děti se s ním seznamují až ve 2. ročníku.
  3. Napojování písmen je rovněž volitelné, nemusí být vůbec. Tím se eliminuje nečitelnost písma, která vzniká mimo jiné z nepřerušovaného psacího tahu. Napojování stylem přiřazování je praktické i z hlediska psaní diakritických znamének – děti je napíší ihned nad písmenem, ne až po napsání celého slova, jak se to děje u písma na principu jednotažnosti.
  4. Písmo vychází vstříc současným potřebám dětí, které již před pubertou jednotažné písmo opouštějí. To se týká už i dětí na 1. stupni ZŠ.
  5. Jednodušší písmo může být snáze čitelnější v zahraničí, a naopak, cizinci přijíždějící do Čech našemu písmu lépe porozumí a usnadní se jim komunikace.
  6. Tím, že jsou tvary písma bližší tiskovému písmu, umožňuje zjednodušit systém čtení a psaní. Děti se nemusí učit písmena čtyři, ale jen jedno nebo dvě.
  7. Jednodušší písmo pomáhá více porozumět textu, než písmo složitější, které může odvádět pozornost od obsahu.
  8. Comenia Script® má vypracované tahy pro praváky i pro leváky, což princip stávajícího písma neumožňuje.
  9. V abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Dítě si tak samo zvolí, které tvary preferuje. S tvarovými variantami se děti seznamují až ve 2. ročníku.

Velká abeceda
Abeceda tvarově vychází především z renesanční italiky, ale vzhledem připomíná spíše tiskovou kurzivu. Pro velkou abecedu byl zvolen příklad z renesance, jako harmonické spojení velké a malé abecedy v dokonale čitelný a praktický celek. Aby byla zachována přesnost geometrických proporcí, tvary velké abecedy vycházejí přímo z tvarů Římské kapitály a ne z jejích renesančních modifikací. Většina horizontálních tahů začíná jemnými přetahy vlevo (B, D, E, F, P, R ), které vznikají při normálním rytmu psaní. Při rychlejším psaní se mohou ještě více zvýraznit, a písmeno tak dostane osobitý výraz.

Malá abeceda
Nejedná se přímo o renesanční kopii, ale o inspiraci základní kostrou malé abecedy a také renesančním psacím postupem, pro nějž jsou charakteristické dříky bez smyček a přiřazování písmen (namísto napojování). Základní kresba malé abecedy je pojatá v otevřenější formě, která je snáze čitelná, a zároveň připravena na individuální šířku u každého dítěte.

Comenia Script® universal
Řez písma, který byl určený vyhláškou MŠMT ČR pro ověřování v období 2010-2012 je písmo Comenia Script® universal. Tento typ písma byl důkladně testován a na základě zkušeností z ověřování byl pak ještě upravován. Písmo bylo vybráno a navrženo tak, aby bylo zpřístupněné co nejširšímu spektru dětí (včetně speciálních škol), které se ověřování účastnilo. Řez písma “universal” má jednoduché volné dříky a výběhové spojovací tahy. Více informací o nácviku písma Comenia Script® universal a didaktice psaní najdete v Praktickém manuálu Comenia Script® universal.

Comenia Script® universal – písmo v pilotním ověřování