Informace o písmu

Základní informace o písmu Comenia Script® a jeho charakteristika

Comenia Script® je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Cílem projektu Comenia Script® je radost z psaní a bezproblémová čitelná komunikace latinkou na mezinárodní úrovni.

Písmo Comenia Script® zohledňuje psaní i pro dysgrafiky a leváky. K nácviku písma jsou připraveny různé didaktické materiály a výukové aplikace psaní, které jsou součástí uceleného didaktického systému. Autorkou písma a doprovodných didaktických materiálů Comenia Script® je MgA. Radana Lencová, Ph.D.

Ověřování MŠMT ČR

V letech 2010–12 bylo písmo Comenia Script® pilotně ověřováno Ministerstvem školství ČR na 33 základních školách v celé České republice. Výstup z pilotního projektu najdete v sekci „Vyzkoušejte si“ > Ke stažení.

Česká abeceda psacího písma Comenia Script®

Charakteristika a výhody písma Comenia Script®

  1. Jednoduchá velká abeceda, na rozdíl od složitých barokních tahů současné školní normy, které v praktickém životě téměř nepoužíváme.
  2. Písmo má volitelný sklon. Děti se s ním seznamují až ve 2. ročníku.
  3. Napojování písmen je rovněž volitelné, nemusí být vůbec. Tím se eliminuje nečitelnost písma, která vzniká mimo jiné z nepřerušovaného psacího tahu. Napojování stylem přiřazování je praktické i z hlediska psaní diakritických znamének – děti je napíší ihned nad písmenem, ne až po napsání celého slova, jak se to děje u písma na principu jednotažnosti.
  4. Písmo vychází vstříc současným potřebám dětí, které již před pubertou jednotažné písmo opouštějí. To se týká už i dětí na 1. stupni ZŠ.
  5. Jednodušší písmo může být snáze čitelné v zahraničí, a naopak, cizinci přijíždějící do Čech našemu písmu lépe porozumí a usnadní se jim komunikace.
  6. Tvary písma bližší tiskovému písmu umožňují zjednodušit systém čtení a psaní. Děti se nemusí učit písmena čtyři, ale naučí se jen jedno nebo dvě.
  7. Jednodušší písmo pomáhá lépe porozumět textu než písmo složitější, které může odvádět pozornost od obsahu.
  8. Comenia Script® má vypracované tahy pro praváky i pro leváky, což princip stávajícího písma neumožňuje.
  9. V abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Dítě si tak samo zvolí, které tvary preferuje. S tvarovými variantami se děti seznamují až ve 2. ročníku.

Velká abeceda
Abeceda tvarově vychází především z renesanční italiky, ale vzhledem připomíná spíše tiskovou kurzivu. Pro velkou abecedu byl zvolen příklad z renesance, jako harmonické spojení velké a malé abecedy v dokonale čitelný a praktický celek. Aby byla zachována přesnost geometrických proporcí, tvary velké abecedy vycházejí přímo z tvarů římské kapitály a ne z jejích renesančních modifikací. Většina horizontálních tahů začíná jemnými přetahy vlevo (B, D, E, F, P, R ), které vznikají při normálním rytmu psaní. Při rychlejším psaní se mohou ještě více zvýraznit, a písmeno tak dostane osobitý výraz.

Malá abeceda
Nejedná se přímo o renesanční kopii, ale jde o inspiraci základní kostrou malé abecedy a také renesančním psacím postupem, pro nějž jsou charakteristické dříky bez smyček a přiřazování písmen (namísto napojování). Základní kresba malé abecedy je pojatá v otevřenější formě, která je snáze čitelná a zároveň připravená na individuální šířku u každého dítěte.

Comenia Script® universal
Řez písma, který byl určený vyhláškou MŠMT ČR pro ověřování v období 2010–2012, je písmo Comenia Script® universal. Tento typ písma byl důkladně testován a na základě zkušeností z ověřování byl pak ještě upravován. Písmo bylo vybráno a navrženo tak, aby bylo zpřístupněné co nejširšímu spektru dětí (včetně speciálních škol), které se ověřování účastnily. Řez písma „universal“ má jednoduché volné dříky a výběhové spojovací tahy. Více informací o nácviku písma Comenia Script® universal a didaktice psaní najdete v Praktickém manuálu Comenia Script® universal.

Comenia Script® universal – písmo v pilotním ověřování