Publikace pro pedagogy

A něco pro dospělé: pedagogy, rodiče a nadšené písaře

Praktický manuál „Comenia Script® universal“
Příručka k praktickému nácviku psacího písma Comenia Script® universal, jejímž základním principem je jednoduchost a čitelnost. Praktický manuál je určen zejména pro učitele v 1. ročníku ZŠ, rodiče a také pro každého, kdo chce zlepšit svůj rukopis. Součástí je příloha sestavená z 13 pracovních listů a podložka s liniaturou. Formát A5, 48 stran (+ 14 listů přílohy). > Objednat

Praktický manuál „Comenia Script® universal“

Praktický manuál „Comenia Script® – kaligrafická forma“
Příručka k praktickému nácviku psacího písma „Comenia Script® A“ a „Kaligrafické formy“. Kniha je určena pro nadšené písaře, kteří chtějí zlepšit svůj rukopis a rozvinout ho až do kaligrafické formy. Součástí je příloha z pracovních listů k základní abecedě „Comenia Script® A“ připravená pro praváky a leváky. Obsahuje také pracovní listy k nácviku kaligrafické formy s použitím kaligrafického pera. Formát A5, 60 stran (+ 40 listů přílohy). > Objednat

Praktický manuál „Comenia Script® – kaligrafická forma“

Rozhovory o písmu rukopisném
Publikace oživuje téma psaného písma, základního grafického projevu každého člověka. Hlavním tématem publikace je rukopisné písmo a kaligrafie v současné době. Jde o hloubkovou sondu a zároveň průzkum v oblasti rukopisného písma, kde cílem bylo zjistit, jakou úlohu má školní psací vzor v běžném denním životě a jaké má dnes postavení kaligrafie jako obor umění v naší „počítačové“ době.
Základ knihy tvoří rozhovory se čtyřiadvaceti osobnostmi české typografie a grafického designu s ukázkou jejich rukopisů a tvorby (Josef Týfa, Jan Solpera, Clara Istlerová, František Štorm, Aleš Najbrt, Robert V. Novák a další), obsahuje rovněž i rukopisné faksimile již nežijících osobností české typografické a kaligrafické tvorby (Vojtěch Preissig, Oldřich Menhart, František Muzika, Oldřich Hlavsa a další).
Kniha je určená každému zájemci o vizuální kulturu a může být i vhodným studijním materiálem pro studenty v oboru písma a grafického designu. Oceněno v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2007. > Objednat

Rozhovory o písmu rukopisném, dvojstrana s Josefem Týfou