Pomůcky pro 1. ročník

Comenia Script® není jenom písmo ke psaní, ale představuje ucelený didaktický systém

Tvary písmen si mohou zapamatovat i předškoláci, ideálně s pomůckami, které obsahují obrázkové písmo Comenia Pictures. Tvary obrázků napovídají tvar písmene, takže slouží jako vizuální nápověda (pomůcky: Karty s písmeny a obrázky, Pexeso „Comenia Pictures“, Obrázková abeceda, Tahák do kapsy „Abeceda“).

Karty s písmeny a obrázky (CZ)
Comenia Pictures Cards (EN)
Soubor všech písmen velké abecedy, malé abecedy a číslic ve spojení s obrázkovou abecedou Comenia Pictures. Karty jsou oboustranné (15 x 10,5 cm). > Objednat (CZ) / > Objednat (EN)

Karty s písmeny a obrázky / Comenia Pictures Cards

Pexeso „Comenia Pictures“
Tradiční oblíbená hra pro děti i dospělé, s obrázkovou abecedou Comenia Pictures a s písmeny velké abecedy Comenia Script®. > Objednat

Pexeso „Comenia Pictures“

Obrázková abeceda
Omalovánka s obrázky „Comenia Pictures“. Obrázky lze nejprve obtahovat, poté vybarvit. Hodí se zejména pro předškoláky (8 x 14 cm). > Objednat

Obrázková abeceda

Tahák do kapsy „Abeceda“ (praváci / leváci)
Praktická pomůcka s celou abecedou a s obrázky Comenia Pictures, které si
lze vybarvit (6 x 10 cm). Praváci > Objednat / Leváci > Objednat

Tahák do kapsy „Abeceda“ (praváci / leváci)

Než se pustíte do psaní, procvičujte si ruku při kreslení a na velkých tvarech písmen (pomůcky: Kreslím tvary Comenia Script®, Duhové písmeno). Písmena si můžete dokonce i ohmatat a zjistit, kudy vede tah od začátku do konce (3D pomůcka Hmatová písmena Comenia Script®).

Kreslím tvary Comenia Script®
Písanka obsahuje elementární cviky k uvolňování ruky a k přípravě na psaní. Formát A4, 48 stran. > Objednat

Kreslím tvary Comenia Script®

Duhové písmeno
představuje sérii 66 listů A4 s velkou abecedou, malou abecedou a číslicemi v lineárních obrysech, které slouží k uvolnění ruky velkými tahy písmen. > Objednat

Duhové písmeno, list A, B

Teď je ten správný čas pustit se do písanky! Můžete si vybrat ze dvou druhů, podle dvou metod čtení: 1) analyticko-syntetická metoda, 2) genetická metoda. Kytička na začátku řádku vám napoví, na kterém řádku písmeno stojí, kde má listy (malá abeceda), květ (velká abeceda) a kořeny (písmena pod linkou):

Procvičování písma, diktáty a úkoly si oblíbíte se „žlutým sešitem“ (sešit A5 pro 1. ročník). Abyste měli celou abecedu vždy po ruce, k tomu slouží Záložka s abecedou, Tabulka s abecedou nebo Tahák do kapsy „Abeceda“, který jste poznali předtím. Ke čtení, k sestavování slov a pro práci s písmenky slouží osvědčená pomůcka Písmena k vystřihování.

Umím psát 1, 2 – pro leváky i praváky / analyticko-syntetická metoda
Dva sešity písanky k nácviku písma Comenia Script® analyticko-syntetickou metodou. Formát A4, 2x 32 stran > Objednat

Písanka „Umím psát“ pro analyticko-syntetickou metodu

Umím psát 1, 2 – pro leváky i praváky / genetická metoda
Dva sešity písanky k nácviku písma Comenia Script® genetickou metodou. Formát A4, 2x 32 stran. > Objednat

Písanka „Umím psát“ pro genetickou metodu

Sešit A5 pro 1. ročník
Sešit s liniaturou písma Comenia Script®. Formát A5, 32 stran. > Objednat

„Žlutý sešit“ pro 1. ročník

Záložka s abecedou pro 1. ročník (praváci / leváci)
Zmenšené provedení abecedy na pruhu papíru, které se vejde do každé písanky Comenia Script® (4 x 29,7 cm). Praváci > Objednat / Leváci > Objednat

Záložka s abecedou pro 1. ročník

Tabulka s abecedou
Praktická pomůcka s tištěnou a psací abecedou Comenia Script® opatřená matnou laminací (15 x 10,5 cm). > Objednat

Tabulka s abecedou

Písmena k vystřihování
Písmena velké abecedy na ploše A4 určená k vystřihování. Malá písmenka a slabiky používáme k sestavování slov. 15 listů A4. > Objednat

Písmena k vystřihování

A co čtení? Společně s výukou písma Comenia Script® lze používat i běžný slabikář pro analyticko-syntetickou metodu, který obsahuje starší vázané písmo. To, že se děti s vázaným písmem takto seznámí, má i své výhody – naučí se toto písmo postupně přečíst.

K výuce čtení v genetické metodě je na 1. pololetí připravena učebnice Písmena s písničkou, která obsahuje písmo Comenia Script®. Ve 2. pololetí lze opět použít běžnou čítanku pro 1. ročník, která obsahuje i vázané písmo.

Písmena s písničkou 
Učebnice čtení pro genetickou metodu obsahuje cvičení na rozvoj sluchové syntézy a analýzy slov, čtení slov a vět. Téma učebnice je práce s písničkou, která je spojená s podobou obrázků Comenia Pictures a psacích písmen Comenia Script®. Autorka: Mgr. Ing. Jitka Rubínová. > Objednat

Písmena s písničkou

Abyste si zkrášlili pokoj nebo třídu, vyberte si jeden ze čtyř druhů plakátů, a pověste si ho na stěnu, nejlépe na dobře viditelné místo nebo tam, kde často procházíte. S abecedou budete ráno vstávat do školy a večer ulehat do postele…

Plakát „Comenia Script®
Abecední pomůcka určená pro zavěšení ve třídě. Plakát obsahuje celou abecedu se směrovými šipkami s čísly naznačující souslednost tahů (100 x 70 cm). Oboustranně laminováno > Objednat

Plakát „Vlaštovky“
Abecední pomůcka určená pro zavěšení ve třídě. Plakát představuje celou písmovou abecedu včetně číslic (100 x 70 cm). Oboustranně laminováno. > Objednat

Plakát „Comenia Script®“ / Plakát „Vlaštovky“

Plakát „Strom“
Abecední pomůcka formou vizuální nápovědy – písmena abecedy v propojení s obrázky velké abecedy „Comenia Pictures“ (100 x 70 cm). Oboustranně laminováno. > Objednat

Plakát „Barevná tabule“
Abecední pomůcka formou vizuální nápovědy. Ke každému písmenu a číslici (včetně malé abecedy) je přiřazen obrázek Comenia Pictures. Plakát obsahuje také písmena s diakritickými znaménky (100 x 70 cm). Oboustranně laminováno. > Objednat

Plakát „Strom“ / Plakát „Barevná tabule“

Prodej pomůcek Comenia Script®:

Maloobchod:
www.booktook.cz
www.knizniklub.cz

Velkoobchod:
Euromedia Group, a.s. – knižní distribuce
Nádražní 896/30, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Bezplatná linka: 800 103 203
E: objednavky-vo@euromedia.cz
www.vo.knizniweb.cz