Nejčastější dotazy

Pokud máte jiný dotaz, neváhejte mi napsat

Jaké jsou tendence dnešních písařů?
Připadá mi, a potvrdilo se to i z mých výzkumů, že dnešní děti a dospělí raději používají zjednodušené formy psaní a komunikace vůbec. Tedy jiné než ty, které se učili povinně ve škole. Děti na základních školách velmi záhy opustí složité a spojované písmo, aby je nahradily svojí zjednodušenou formou, která se velmi blíží skriptu (tedy nakloněné nespojené písmo, kde se rozlišuje malá a velká abeceda).

Mnozí dospělí – a dokonce už i děti – nepoužívají malou abecedu vůbec a píší jen jednoduchými písmeny velké abecedy.

Jaké vidíte řešení v této situaci?
Situace by se dala zlepšit tak, že bychom dětem na základních školách nabídli jednodušší psací písmo než to stávající, a to takové, které by si mohly lépe uzpůsobit svým potřebám a současně by rozvíjelo jejich individualitu. A samozřejmě – aby toto písmo podporovalo čitelnost (obzvláště při rychlém psaní), na rozdíl od současného předlohového písma, které u většiny písařů čitelnost nepodporuje. Comenia Script® takovým písmem je, má mnoho podob a variací. Umožňuje používat různé formy: od velmi zjednodušené formy podobné tiskovému písmu, kterou ocení zejména dysgrafické děti (Comenia Script® B), přes běžnou rukopisnou formu s částečným napojováním až po zcela výtvarnou renesanční kaligrafickou formu, kde se pracuje se seříznutým plochým perem.

Proč si myslíte, že děti už nemusí umět psát krasopisným písmem?
Je důležité, aby se děti naučily psát takovou formu písma, která jim bude v běžné písemné komunikaci dobře fungovat, tedy prakticky a čitelně.

Mám bohužel zkušenost, že tzv. krásná psací předloha vycházející z krasopisných tvarů (samá smyčka a kudrlinka) pak v praktickém životě jako čitelné písmo tolik nefunguje.

Obzvláště při rychlém psaní, a proto musí děti dříve či později své písmo změnit. Především zjednodušit tvary a přizpůsobit písmo celkově samy sobě – svým individuálním potřebám.

Písmo Comenia Script® je zjednodušené a každý si k němu může přidat něco svého. Nebude pak ale každé písmo osobité až do té míry, že bude pro ostatní nečitelné?
Jakýkoliv rukopis může být čitelný i nečitelný – záleží na tom, jaký má tvarový základ a jak se mu věnujeme. Pokud je to psací vzor, který k zachování čitelnosti vyžaduje přesné napodobení a my ho v běžném nebo rychlém psaní opomíjíme, tak s ním v osobitém rukopise moc neuspějeme… Právě proto je základní tvar psacího písma Comenia Script® navržený tak, aby se jeho čitelný kód zachoval i při 1) rychlém psaní, 2) individuálním sklonu písma, 3) tvarových obměnách několika písmen, 4) stylu přiřazování písmen, atd.

Kdo se podle písma Comenia Script® učí psát?
Písmo bylo připraveno především pro děti na 1. stupni ZŠ, ale mohou se ho naučit psát i dospělí, kteří chtějí mít čitelnější rukopis. Navíc ze základní formy Comenia Script® A lze dospět až k výtvarně zajímavé renesanční kaligrafické formě. Zároveň písmo doporučuji těm učitelům, kteří chtějí psaní Comenia Scriptem vyučovat. Užitečné určitě je, když se s dětmi učí psát zároveň i rodiče, jako se to děje například ve waldorfské škole. Mimo jiné proto, že dětem připravují rukou psané čítanky…

V čem je písmo Comenia Script® speciální?
Na tomto písmu nic speciálního není, sleduji jen přirozené grafické tendence dětí i dospělých… Písmo Comenia Script® je jednoduché, a tím vlastně obyčejné, vycházím například z toho, co se děti naučí samy před nástupem do školy (velké tiskací písmo) a na tuto schopnost dál navazují. Pracují pak s malou abecedou, tvarovými variantami písmen, individuálním sklonem atd.