Písmo rodičů

Ukázky písma rodičů z pražské waldorfské školy. Rodiče vytvářeli pro své děti čítanku – text s ilustracemi. Jako předlohu pro psaní použili písmo Comenia Script® A (se serify), někteří si vyzkoušeli i kaligrafickou formu se seříznutým perem.