Najčastejšie otázky

Ak máte iný dotaz, neváhajte mi napísať

Aké sú tendencie dnešných pisárov?
Pripadá mi, a potvrdilo sa to aj z mojich výskumov, že dnešné deti a dospelí radšej používajú zjednodušené formy písania a komunikácie vôbec. Teda iné ako tie, ktoré sa učili povinne v škole. Deti na základných školách veľmi skoro opustí zložité a spájané písmo, aby ich nahradili svojou zjednodušenou formou, ktorá sa veľmi blíži skriptu (tzn. naklonenej nespojené písmo, kde sa rozlišuje malá a veľká abeceda).

Mnoho dospelých – a dokonca už aj deti – nepoužívajú malú abecedu vôbec a píšu len veľkými tlačenými písmenami.

Aké vidíte riešenie v tejto situácii?
Situácia by sa dala zlepšiť tak, že by sme deťom na základných školách ponúkli jednoduchšie písacie písmo než to súčasné, a to také, ktoré by si mohli lepšie prispôsobiť svojim potrebám a súčasne by rozvíjalo ich individualitu. A samozrejme – aby toto písmo podporovalo čitateľnosť (obzvlášť pri rýchlom písaní), na rozdiel od súčasného predlohového písma, ktoré u väčšiny pisárov čitateľnosť nepodporuje. Comenia Script® takým písmom je, má mnoho podôb a variácií: Umožňuje písať veľmi zjednodušenú formu podobnú tiskacímu písme, ktorú ocenia najmä dysgrafické deti (Comenia Script® B), ale aj bežnú rukopisná formu s čiastočným napojovaním, až po úplne výtvarnú renesančnú kaligrafickú formu, kde sa pracuje so seřízlým plochým perom.

Prečo si myslíte, že deti už nemusí vedieť písať krasopisným písmom?
Je dôležité, aby sa deti naučili písať takú formu písma, ktorá im bude v bežnej písomnej komunikácii dobre fungovať, tzn. prakticky a čitateľne.

Mám bohužiaľ skúsenosť, že tzv. „Krásna“ písací predloha vychádzajúce z krasopisných tvarov (samá slučka a kudrlinky) potom v praktickom živote ako čitateľné písmo toľko nefunguje.

Obzvlášť pri rýchlom písaní, a následkom toho si musia deti skôr či neskôr svoje písmo zmeniť. Predovšetkým zjednodušiť tvary a prispôsobiť písmo celkovo sami sebe – svojim individuálnym potrebám.

Písmo Comenia Script® je zjednodušené a každý si k nemu môže pridať niečo svoje. Nebude potom ale každé písmo osobité až do tej miery, že bude pre ostatných nečitateľné?
Akýkoľvek rukopis môže byť čitateľný aj nečitateľný – záleží na tom, aký má tvarový základ, a ako sa mu venujeme. Ak je to písací vzor, ​​ktorý k zachovaniu čitateľnosti vyžaduje presné napodobenie a my ho v bežnom alebo rýchlom písaní zabúdame, tak s ním v osobitom rukopise moc neuspejeme… Práve preto je základný tvar písacieho písma Comenia Script® navrhnutý tak, aby sa jeho čitateľný kód zachoval aj pri 1) rýchlom písaní, 2) individuálnému sklonu písma, 3) tvarových obmenách niekoľkých písmen, 4) štýlu priraďovania písmen, atď.

Kto sa podľa písma Comenia Script® učia písať?
Písmo bolo pripravené predovšetkým pre deti na 1. stupni ZŠ, ale môžu sa ho naučiť písať aj dospelí, ktorí chcú mať čitateľnejší rukopis. Navyše zo základnej formy Comenia Script A® možno dospieť až k výtvarne zaujímavé renesančný kaligrafické forme. Zároveň písmo odporúčam tým učiteľom, ktorí chcú písanie Comenia Script vyučovať. Užitočné určite je, keď sa s deťmi učia písať zároveň aj rodičia, ako sa to deje napríklad vo Waldorfské škole. Okrem iného preto, že deťom pripravujú rukou písané čítanky…

V čom je písmo Comenia Script® špeciálne?
Na tomto písme nič špeciálneho nie je, sledujem len prirodzené grafické tendencie detí i dospelých … Písmo Comenia Script® je jednoduché, a tým vlastne obyčajné, vychádzam napríklad z toho, čo sa deti naučia sami pred vstupom do školy (veľké tlačeným písmom) a na túto schopnosť ďalej nadväzujú. Pracujú potom s malou abecedou, tvarovými variantmi písmen, individuálnym sklonom atď.