Najčastejšie otázky

Ak máte nejaké otázky, neváhajte mi napísať

Aké sú tendencie dnešných pisárov?
Pripadá nám, a potvrdilo sa to aj v našich výskumoch, že dnešné deti a dospelí radšej používajú zjednodušené formy písania a komunikácie vôbec. Teda iné ako tie, ktoré sa učili povinne v škole. Deti na základných školách veľmi skoro opustia zložité a spájané písmo, aby ho nahradili svojou zjednodušenou formou, ktorá sa veľmi blíži skriptu (tzn. naklonené nespojené písmo, kde sa rozlišuje malá a veľká abeceda).

Mnoho dospelých – a dokonca už aj detí – nepoužíva malú abecedu vôbec a píšu len veľkými tlačenými písmenami.

Aké vidíte riešenie v tejto situácii?
Situácia by sa dala zlepšiť tak, že by sme deťom na základných školách ponúkli jednoduchšie písacie písmo než to súčasné, a to také, ktoré by si mohli lepšie prispôsobiť svojim potrebám a súčasne by rozvíjalo ich individualitu. A samozrejme – aby toto písmo podporovalo čitateľnosť (obzvlášť pri rýchlom písaní), na rozdiel od súčasného predlohového písma, ktoré u väčšiny pisárov čitateľnosť nepodporuje. Comenia Script® takým písmom je, má mnoho podôb a variácií: Umožňuje písať veľmi zjednodušenú formu podobnú tlačovému písme, ktorú ocenia najmä deti s dysgrafiou (Comenia Script® B), ale aj bežnú rukopisnú formu s čiastočným napojovaním, až po úplne výtvarnú renesančnú kaligrafickú formu, kde sa pracuje so zrezaným plochým perom.

Prečo si myslíte, že deti už nemusia vedieť písať krasopisným písmom?
Je dôležité, aby sa deti naučili písať takou formou písma, ktorá im bude v bežnej písomnej komunikácii dobre fungovať, tzn. prakticky a čitateľne.

Máme bohužiaľ skúsenosť, že tzv. „krásna“ písacia predloha vychádzajúca z krasopisných tvarov (samá slučka a kučierky), potom v praktickom živote ako čitateľné písmo až natoľko nefunguje.

Obzvlášť pri rýchlom písaní, a následkom toho si musia deti skôr či neskôr svoje písmo zmeniť. Predovšetkým zjednodušiť tvary a prispôsobiť písmo celkovo sami sebe – svojim individuálnym potrebám.

Písmo Comenia Script® je zjednodušené a každý si k nemu môže pridať niečo svoje. Nebude však potom každé písmo osobité až do tej miery, že bude pre ostatných nečitateľné?
Akýkoľvek rukopis môže byť čitateľný aj nečitateľný – záleží na tom, aký má tvarový základ, a ako sa mu venujeme. Ak je to písací vzor, ​​ktorý k zachovaniu čitateľnosti vyžaduje presné napodobenie a my ho v bežnom alebo rýchlom písaní zabúdame, tak s ním v osobitom rukopise veľmi neuspejeme… Práve preto je základný tvar písacieho písma Comenia Script® navrhnutý tak, aby sa jeho čitateľný kód zachoval aj pri 1) rýchlom písaní, 2) individuálnom sklone písma, 3) tvarových obmenách niekoľkých písmen, 4) štýle priraďovania písmen, atď.

Kto sa podľa písma Comenia Script® učí písať?
Písmo bolo pripravené predovšetkým pre deti na 1. stupni ZŠ, ale môžu sa ho naučiť písať aj dospelí, ktorí chcú mať čitateľnejší rukopis. Navyše zo základnej formy Comenia Script® A možno dospieť až k výtvarne zaujímavej renesančnej kaligrafickej forme. Zároveň písmo odporúčame tým učiteľom, ktorí chcú písanie Comenia Script® vyučovať. Užitočné určite je, keď sa s deťmi učia písať zároveň aj rodičia, ako sa to deje napríklad vo Waldorfskej škole. Okrem iného preto, že deťom pripravujú rukou písané čítanky…

V čom je písmo Comenia Script® špeciálne?
Na tomto písme nič špeciálneho nie je, sledujeme len prirodzené grafické tendencie detí i dospelých… Písmo Comenia Script® je jednoduché, a tým vlastne obyčajné, vychádzame napríklad z toho, čo sa deti naučia sami pred vstupom do školy (veľké tlačené písmená), a na túto schopnosť ďalej nadväzujú. Pracujú potom s malou abecedou, tvarovými variantmi písmen, individuálnym sklonom atď.