Informácie o písme

Základné informácie o písme Comenia Script® a jeho charakteristika

Comenia Script® je praktické písacie písmo pre deti, ktoré je jednoduché, moderné a súčasné. Cieľom projektu Comenia Script® je radosť z písania a bezproblémová čitateľná komunikácia latinkou na medzinárodnej úrovni.

Písmo Comenia Script® zohľadňuje písanie aj dysgrafikom a ľavákom. K nácviku písma sú pripravené rôzne didaktické materiály a výukové aplikácie písania, ktoré sú súčasťou uceleného didaktického systému. Autorkou písma a sprievodných didaktických materiálov Comenia Script® je MgA. Radana Lencová, Ph.D.

Overovanie MŠMT ČR

V rokoch 2010–2012 bolo písmo Comenia Script® pilotne overované Ministerstvom školstva ČR na 33 základných školách v celej Českej republike. Výstup z pilotného projektu (Závěrečná zpráva o pokusném ověřování MŠMT ČR) nájdete v sekcii „Vyskúšajte si“ > Na stiahnutie.

Slovenská abeceda písaného písma Comenia Script®

Charakteristika a výhody písma Comenia Script®

  1. Jednoduchá veľká abeceda, na rozdiel od zložitých barokových ťahov súčasnej školskej normy, ktoré v praktickom živote takmer nepoužívame.
  2. Písmo má voliteľný sklon. Deti sa s ním zoznamujú až v 2. ročníku ZŠ.
  3. Napojovanie písmen je tiež voliteľné, nemusí byť vôbec. Tým sa eliminuje nečitateľnosť písma, ktorá vzniká okrem iného z neprerušovaného písacieho ťahu. Napojovanie štýlom priraďovanie je praktické aj z hľadiska písania diakritických znamienok – deti ich napíšu ihneď nad písmenom, nie až po napísaní celého slova, ako sa to deje pri písme na princípe jedným ťahom.
  4. Písmo vychádza v ústrety súčasným potrebám detí, ktoré už pred pubertou písmo jedným ťahom opúšťajú. To sa týka už aj detí na 1. stupni ZŠ.
  5. Jednoduchšie písmo môže byť čitateľnejšie v zahraničí, a naopak, cudzinci prichádzajúci na Slovensko nášmu písmu lepšie porozumejú a uľahčí sa im komunikácia.
  6. Tým, že sú tvary písma bližšie tlačovému písmu, umožňuje zjednodušiť systém čítania a písania. Deti sa nemusia učiť písmená štyri, ale len jedno alebo dve.
  7. Jednoduchšie písmo pomáha viac porozumieť textu, než písmo zložitejšie, ktoré môže odvádzať pozornosť od obsahu.
  8. Comenia Script® má vypracované ťahy pre pravákov aj ľavákov, čo princíp existujúceho písma neumožňuje.
  9. V abecede je niekoľko písmen a číslic, ktoré majú viac tvarových variantov. Dieťa si tak samo zvolí, ktoré tvary preferuje. S tvarovými variantmi sa deti zoznamujú až v 2. ročníku ZŠ.

Veľká abeceda
Abeceda tvarovo vychádza predovšetkým z renesančnej italiky, ale vzhľadom pripomína skôr tlačovú kurzívu. Pre veľkú abecedu bol zvolený príklad z renesancie, ako harmonické spojenie veľkej a malej abecedy v dokonale čitateľný a praktický celok. Aby bola zachovaná presnosť geometrických proporcií, tvary veľkej abecedy vychádzajú priamo z tvarov rímskej kapitály a nie z jej renesančných modifikácií. Väčšina horizontálnych ťahov začína jemnými prieťahmi vľavo (B, D, E, F, P, R), ktoré vznikajú pri normálnom rytme písania. Pri rýchlejšom písaní sa môžu ešte viac zvýrazniť, a tým písmeno dostane osobitý výraz.

Malá abeceda
Nejedná sa priamo o renesančnú kópiu, ale o inšpiráciu základnej kostry malej abecedy a tiež renesančným písacím postupom, pre ktorý sú charakteristické drieky bez slučiek a priraďovanie písmen (namiesto napojovania). Základná kresba malej abecedy je poňatá v otvorenejšej forme, ktorá je ľahšie čitateľná, a zároveň pripravená na individuálnu šírku u každého dieťaťa.

Comenia Script® universal
Rez písma, ktorý bol určený vyhláškou MŠMT ČR pre overovanie v období 2010–2012 je písmo Comenia Script® universal. Tento typ písma bol dôkladne testovaný a na základe skúseností z overovania bol následne upravovaný. Písmo bolo vybrané a navrhnuté tak, aby bolo sprístupnené čo najširšiemu spektru detí (vrátane špeciálnych škôl), ktoré sa overovania zúčastnilo. Rez písma „universal“ má jednoduché voľné drieky a výbehové spojovacie ťahy. Viac informácií o nácviku písma Comenia Script® universal a didaktike písania nájdete v ,,Praktickom manuáli“ Comenia Script® universal.

Comenia Script® universal – písmo v pilotnom overovaní