Vyjadrenia odborníkov

Prečítajte si vyjadrenia odborníkov z odborov detská psychológia a typografia

Písanie je skutočne súčasť trivia, dieťa sa musí naučiť písať, pretože vedieť vyjadriť myšlienku písaním je veľmi dôležité. Nikde však nie je povedané, že dieťa sa musí naučiť krasopisne štyri varianty písma, ani ako má písmo vyzerať. Postačilo by, keby jeden typ písma (napríklad paličkové) dieťa zvládlo dobre a tie ďalšie obstojne. Ak vo Fínsku a domnievam sa, že aj vo Švédsku preferujú písanie všetkými desiatimi na klávesnici počítača, tak to nie je náhrada, ale plnohodnotná cesta na vyjadrenie myšlienok.
Tvrdiť, že „nespojité písmo má negatívny vplyv na detskú psychiku“ je rýdza špekulácia, a teda aj odborný nezmysel. Grafológovia nemajú údaje založené na dôkazoch, iba neustále opakujú 80 rokov staré nepodložené názory. Neexistujú lepšie údaje než výsledky experimentálneho overovania – mali by sme ich brať aspoň trochu vážne.

PhDr. Václav Mertin
Filozofická fakulta UK v Prahe
Katedra psychológie


Prepojenie písmen malej abecedy v slovách v Comenia Script oveľa lepšie zodpovedá prirodzenému gestu píšucej ruky, než pri „slučkovom“ písme. Výsledok, záznam, je oveľa čitateľnejší – a k čomu inému by malo rukopisné písmo slúžiť? Prerušenie stopy píšuceho nástroja tam, kde spojenie písmen nezodpovedá logike gesta ruky, nie je prerušením procesu písania; len pomáha dobrej čitateľnosti.

Ak sa uvádza ako odstrašujúci príklad odklon Švédska od jednoduchšieho rukopisného písma, bolo by dobré v záujme objektivity tiež uviesť, že veľké anglosaské oblasti už dávno a úspešne používajú podobné rukopisné písma, ako je Comenia Script. Určite sa nedá povedať, že by sa to nejako negatívne na týchto ľuďoch prejavilo.

Ďalej, a často vlastenecky, je proti Comenia Scriptu zdôrazňované, že len „slučkové“ písmo zodpovedá českej tradícii. Pravda je taká, že forma týchto písmen sa dostala do Čiech v 19. storočí cez nemecký kurent. Vtedy „slučkové“ písmo zodpovedalo ako štýlu, tak aj rytmu doby a tiež ostrému peru, ktorým bolo napísané. Pri používaní našich písacích pomôcok, ktoré neumožňujú striedanie slabého a silného ťahu, sa jeho čitateľnosť podstatne znižuje.
Rukopis je bezpochyby seizmografickým záznamom stavu ľudskej duše. Celkom chápeme výhrady grafológov, Comenia Script im podstatne zamiešava ich naučené stereotypy. Ale dobrý grafológ posudzuje, ako sa píše, a neprikazuje, ako sa má písať, aby mohol rukopis posudzovať. Aj s podpisom, ktorý sa dá dobre prečítať, si musí vedieť poradiť.

Keď počujem alebo čítam argument, že „slučkové“ písmo pomáha rozvíjať jemnú motoriku detskej ruky, rozmýšľam, do akej miery ide naozaj o rozvíjanie detskej osobnosti alebo o trápenie detí. Najlepšia odpoveď na túto otázku sa dá nájsť len a len u školákov. Väčšina z nich už mnoho rokov veľmi skoro opúšťa naučené školské písmo a nielen z frajeriny, ale z nutnosti, aby po sebe písaný text prečítala, začína písať svojím vlastným tlačeným písmom. To je ten najsilnejší argument, že písmo Comenia Script by malo byť v našich školách zavedené. Je to bezpochyby tá najliberálnejšia predloha pre výučbu písma, aká bola u nás navrhnutá. Záleží len na úrovni pedagógov, ako sú ju schopní používať. Možno, a rád by som sa mýlil, je to posledná šanca, ako zachovať vôbec schopnosť písania.

Prof. akad. mal. Jan Solpera
typograf a pedagóg na VŠUP v Prahe
Člen medzinárodných profesijných organizácií
Type Directors Club v New Yorku; Double Crown Club v Cambridge