Pomôcky pre 1. ročník ZŠ

Comenia Script® nie je iba písmo na písanie, ale predstavuje ucelený didakticky systém

Pamätať si tvary písmen môžu aj predškoláci, ideálne s pomôckami, ktoré obsahujú obrázkové písmo Comenia Pictures. Tvary obrázkov napovedajú tvar písmena, takže slúžia ako vizuálny pomocník (pomôcky: Karty s písmenami a obrázkami, Pexeso „Comenia Pictures“, Obrázková abeceda, Ťahák do vrecka „Abeceda“).

Karty s písmenami a obrázkami (SJ)
Comenia Pictures Cards (AJ)
Súbor všetkých písmen veľkej abecedy, malej abecedy a číslic v spojení s obrázkovou abecedou Comenia Pictures. Karty sú obojstranné (15 x 10,5 cm). > Objednať (SJ) / > Objednať (AJ)

Karty s písmenami a obrázkami / Comenia Pictures Cards

Pexeso „Comenia Pictures“
Obľúbená pamäťová hra pre deti a dospelých. Slúži na ľahšie zapamätanie si abecedy. Obsahuje písmena veľkej abecedy Comenia Script® a obrázkovú abecedu Comenia Pictures. > Objednať

Pexeso „Comenia Pictures“

Obrázková abeceda
Maľovanka s obrázkami „Comenia Pictures“. Obrázky možno najprv len obťahovať, a neskôr aj vymaľovať. Produkt je vhodný najmä pre predškolákov, ale možno ho využiť aj na začiatku školského roka u prváčikov (8 x 14 cm). > Objednať

Obrázková abeceda

Ťahák do vrecka „Abeceda“ (praváci / ľaváci)
Praktická pomôcka s celou abecedou „Comenia Script® universal“ a s obrázkami „Comenia Pictures“, ktoré možno vyfarbiť. Ťahák je určený pre lepšie zapamätanie si písmen, tvary sa len obťahujú. Praváci > Objednať / Ľaváci > Objednať

Ťahák do kapsy „Abeceda“ (praváci / ľaváci)

Než sa pustíte do písania, precvičujte si ruku pri kreslení a na veľkých tvaroch písmen (pomôcky: Kreslím tvary Comenia Script®, Dúhové písmeno). Písmená si môžete dokonca aj ohmatať a zistiť, kadiaľ vedie ťah od začiatku do konca (3D pomôcka Hmatové písmená Comenia Script®).

Kreslím tvary Comenia Script®
Písanka Kreslím tvary obsahuje základné cviky na uvoľnenie ruky. Slúži ako príprava na písanie pre prvákov alebo predškolákov. > Objednať

Kreslím tvary Comenia Script®

Dúhové písmeno
Súbor obsahuje 66 listov veľkosti A4 s veľkou abecedou, malou abecedou a číslicami v lineárnych obrysoch. Pomôcka slúži na uvoľnenie ruky veľkými ťahmi. > Objednať

Dúhové písmeno, list A, B

Teraz je ten správny čas pustiť sa do písanky! Môžete si vybrať z dvoch druhov, podľa dvoch metód čítania: 1) analyticko-syntetická metóda, 2) genetická metóda. Kvetinka na začiatku riadka vám napovie, na ktorom riadku písmeno stojí, kde má listy (malá abeceda), kvet (veľká abeceda) a korene (písmená pod linkou):

Precvičovanie písma, diktáty a úlohy si obľúbite so „žltým zošitom“ (zošit A5 pre 1. ročník). Aby ste mali celú abecedu vždy po ruke, k tomu slúži Záložka s abecedou, Tabuľka s abecedou alebo Ťahák do vrecka „Abeceda“, ktorú ste poznali predtým. K čítaniu, zostavovaniu slov a pre prácu s písmenkami slúži osvedčená pomôcka Písmená na vystrihovanie.

Viem písať 1, 2 – pre lavákov i pravákov / analyticko-syntetická metóda
Dva zošity písanky k nácviku písma Comenia Script® analyticko-syntetickou metódou Formát A4, 2x 32 strán. > Objednať

Písanka „Viem písať“ pre analyticko-syntetickú metódu

Viem písať 1, 2 – pre lavákov i pravákov / genetická metóda
Dva zošity písanky k nácviku písma Comenia Script® genetickou metódou. Formát A4, 2x 32 strán. > Objednať

Písanka „Viem písať“ pre genetickú metódu

Zošit A5 pre 1. ročník
Zošit s liniatúrou písma Comenia Script®. Formát A5, 32 strán. Je doplnkom k písankám Viem písať 1. ročník. > Objednať

„Žltý zošit“ pre 1. ročník

Záložka s abecedou pre 1. ročník (praváci / ľaváci)
Zmenšené prevedenie abecedy na pruhu papiera, ktoré sa zmestí do každej písanky Comenia Script® (4 x 29,7 cm). Praváci > Objednať / Ľaváci > Objednať

Záložka s abecedou pre 1. ročník ZŠ

Tabuľka s abecedou
Praktická pomôcka s písanou abecedou Comenia Script® v kombinácii s tlačenou formou abecedy. Tabuľka je obojstranná s matnou lamináciou. > Objednať

Tabuľka s abecedou

Písmená na vystrihovanie
Písmená veľkej abecedy vo formáte A4 určené na vystrihovanie. Pri písmenách s diakritikou sú listy obojstranné, samohlásky sú odlíšené červenou farbou. Malé písmená a slabiky sú používané na zostavovanie slov. Balenie obsahuje 15 listov veľkosti A4. > Objednať

Písmená na vystrihovanie

A čo čítanie? Spoločne s výučbou písma Comenia Script® je možné používať aj bežný šlabikár pre analyticko-syntetickú metódu, ktorý obsahuje staršie viazané písmo. To, že sa deti s viazaným písmom takto zoznámia, má aj svoje výhody – naučia sa toto písmo postupne prečítať.

Aby ste si skrášlili izbu alebo triedu, vyberte si zo štyroch druhov plagátov, ktorý si zavesíte na stenu. Najlepšie na dobre viditeľné miesto alebo tam, kde často prechádzate. S abecedou budete ráno vstávať do školy a večer líhať do postele…

Plagát „Comenia Script®
Plagát je abecednou pomôckou vo vizuálnom formáte. Slúži na zavesenie v triede (lišty na zavesenie neobsahuje). Plagát obsahuje všetky písmená s diakritikou, číslice a ostatné znaky, vrátane smerových ťahov (100 x 70 cm). Obojstranne laminované. > Objednať

Plagát „Lastovičky“
Plagát je abecedná pomôcka určená na zavesenie v triede (neobsahuje lišty na zavesenie). Na plagáte je celá abeceda vrátane číslic, nezahŕňa písmená s diakritikou (100 x 70 cm). Obojstranne laminované. > Objednať

Plagát „Comenia Script®“ / Plagát „Lastovičky“

Plagát „Strom“
Plagát je abecedná pomôcka vo vizuálnej forme. Slúži na zavesenie v triede (neobsahuje lišty na zavesenie). Ku každému písmenu a číslici je priradený obrázok Comenia Pictures. > Objednať

Plagát „Farebná tabuľa“
Plagát je vizuálna pomôcka pri výučbe písma. Ku každému písmenu a číslici je priradený obrázok Comenia Pictures. Plagát obsahuje tiež písmená s diakritickými znamienkami (100 x 70 cm). Obojstranne laminované. > Objednať

Plagát „Strom“ / Plagát „Farebná tabuľa“