Pomôcky pre 2. a 3. ročník ZŠ

Precestujte s písankami Comenia Script® celý svet

Písať sme sa naučili už v 1. ročníku, čo keby sme teraz s písmom cestovali po svete? Počas precvičovanie písania navštívime mnoho krajín, objavíme zaujímavé miesta a naučíme sa aj veľa cudzích slov… Sprievodcom nám bude plyšiačik Myšiačik.

Viem písať na cestách 1, 2 / písanka pre 2. ročník ZŠ
Dva zošity, písanky k nácviku písma Comenia Script®. Písanka je poňatá ako cesta okolo sveta. S každým písmenom deti navštívia jednu krajinu, ktorá sa viaže k jednému písmenu. Písanka je tradičná v tom, že si žiaci opakujú písanie písmen, ktoré už poznajú z 1. ročníka, fixujú si správne tvary, ale aj správne pomery abecedy, pravidelný sklon, správne medzery apod. Jedna strana v písanke predstavuje jedno písmeno a jednu krajinu.
Na každej strane sú cvičenia na opis a prepis. Doplnkom sú krátke cvičenia, ako napr. autodiktát, doplňovanie správnych diakritických znamienok, hádanky apod. Formát A4, 2 x 32 strán. > Objednať

Písanka „Viem písať na cestách“

Zošit A5 pre 2. ročník
Zošit s liniatúrou písma Comenia Script®. Liniatúra sa postupne zjednodušuje, liniek ubúda. Formát A5, 32 strán. Zošit je doplnkom k písankám Viem písať na cestách. > Objednať

Oranžový zošit“ pre 2. ročník ZŠ

Záložka s abecedou pre 2. ročník
Zmenšené prevedenie abecedy na pruhu papiera, ktoré sa zmestí do každej písanky Comenia Script®. Písmo pre 2. ročník je so sklonom, obsahuje tvarové varianty (4 x 29,7 cm). > Objednať

Záložka s abecedou pre 2. ročník ZŠ

V treťom ročníku neprestávame cestovať, tentoraz to bude do histórie písma! Počas precvičovania písania budeme objavovať rôzne písma sveta, lúštiť staré nápisy, dozvieme sa veľa nových vecí… Sprievodcom nám bude Machuľka Atramentová.

Putujeme za písmom / písanka pre 3. až 9. ročník
Plnofarebná a bohato ilustrovaná písanka nadväzuje na písanky „Viem písať“ a „Viem písať na cestách“. Písanka je určená pre žiakov 3. až 9. ročníka ZŠ a dáva nahliadnuť do histórie písma a umožňuje putovať v čase od počiatkov písma až po súčasnosť.
Žiaci sa oboznámia s rôznymi formami latinkového písma, ale aj s písmom iných kultúr a oblastí. Cieľom písanky je vzbudiť záujem detí o písmo, písanie a písomnú komunikáciu. Formát A4, 48 strán. > Objednať

Písanka „Putujeme za písmom“