Semináre a školenia

Máte chuť absolvovať on-line webinár Comenia Script® z pohodlia domova?

Písmo Comenia Script® v praxi
/ Certifikované metodické školenie k nespojitému písmu

12.–13. júna 2023 / online webinár

Prihlášky a viac informácií 

24.–25. augusta 2023 / online webinár
Prihlášky a viac informácií 


Lektorka: Mgr. Andrea Cinegová
Kontakt: Indícia, n.o.
E: indicia@indicia.sk
www.indicia.sk

Webináre a školenia organizované na Slovensku vedie slovenská lektorka v slovenčine.

TIP: Ak je na vašej škole viac pedagógov, ktorí by chceli byť preškolení, je možné dohodnúť praktický seminár priamo na vašej škole.