Semináre a školenia

Máte chuť absolvovať on-line webinár Comenia Script® z pohodlia domova?

Písmo Comenia Script® v praxi
/ Certifikovaný metodický on-line webinár k nespojitému písmu

12.–13. augusta 2021
(Tento webinár je už bohužiaľ plne obsadený.)

2.–3. septembra 2021
Prihlášky a viac informácií

Lektorka: Mgr. Andrea Cinegová
Kontakt: Indícia, n.o.
E: indicia@indicia.sk
www.indicia.sk

Webináre a školenia organizované na Slovensku vedie slovenská lektorka v slovenčine.

TIP: Ak je na vašej škole viac pedagógov, ktorí by chceli byť preškolení, je možné dohodnúť praktický seminár priamo na vašej škole.