Semináre a školenia

Máte chuť absolvovať on-line webinár Comenia Script® z pohodlia domova?

Písmo Comenia Script® v praxi
/ Certifikovaný metodický on-line webinár

13.–14. mája 2021
Prihlášky a viac informácií


Jednoduché, moderné a súčasné – Comenia Script®
/ On-line webinár pre riaditeľov/ky základných škôl.

26. mája 2021
Prihlášky a viac informácií


Comenia Script® – písané písmo nielen pre deti
/ On-line webinár pre rodičov

27. mája 2021
Prihlášky a viac informácií


Lektorka: Mgr. Andrea Cinegová
Kontakt: Indícia, n.o.
E: indicia@indicia.sk
www.indicia.sk

Webináre a školenia organizované na Slovensku vedie slovenská lektorka v slovenčine.

TIP: Ak je na vašej škole viac pedagógov, ktorí by chceli byť preškolení, je možné dohodnúť praktický seminár priamo na vašej škole.